Korporativne organe Društva čine Uprava, Nadzorni odbor i Glavna skupština. Članovi korporativnih organa Društva dužni su svoja prava i obveze obavljati u skladu sa najboljim interesom Društva. Članovi Nadzornog odbora i Uprave biraju se i imenuju u skladu sa zakonom o trgovačkim društvima i Statutom Društva, koji ne ograničavaju raznolikost u pogledu dobi, spola, obrazovanja ili struke.

Glavna skupština

Sjednice Glavne skupštine Društva sazivaju se i održavaju te je Glavna skupština nadležna za pitanja utvrđena Zakonom o trgovačkim društvima i Statutom Društva. Pozivi za glavnu skupštinu i odluke predložene i usvojene na Glavnoj skupštini javno se objavljuju u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, Statutom Društva, Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, uključujući i na web stranicama Društva, Zagrebačke burze i sudskog registra. Prema sadašnjem Statutu Društva, ne postoji obveza dioničara da unaprijed prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa može ostvariti onaj dioničar koji je kao imatelj dionica upisan u registru dionica kod Središnjega klirinškog depozitarnog društva d.d. na početak 21. dana prije održavanja  Glavne skupštine, ne računajući dan njezinog održavanja. Nema dionica Društva s posebnim pravilima kontrole i nema ograničenja prava glasa koja proizlaze iz dionica Društva. Svaka dionica Društva daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva. Glavna skupština je, između ostalog, nadležna za izmjenu Statuta Društva odlukom donesenom većinom od 3/4 temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini (osim odluke o odobrenom temeljnom kapitalu koja se donosi kvalificiranom većinom od 9/10 temeljnog kapitala zastupljenog  na Glavnoj skupštini).

Uprava

Uprava Društva sastoji se od minimalno dva i maksimalno pet članova koje imenuje Nadzorni odbor na mandat do pet godina. Na dan 31. prosinca 2023. godine članovi Uprave su: Reuel Israel Gavriel Slonim (predsjednik), Devansh Bakshi, Manuela Kraljević i Edmond Pinto (članovi). Mandat imenovanih članova Uprave istječe 6. rujna 2025. godine, s oni mogu biti opozvani prije isteka mandata odlukom Nadzornog odbora donesen u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Društva. Ovlasti i rad Uprave regulirani su Statutom Društva i Poslovnikom o radu Uprave, u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Konkretno, Uprava ima sveukupnu odgovornost za procese interne kontrole i upravljanja rizicima, uključujući za vođenje odgovarajuće računovodstvene evidencije i točno i fer evidentiranje transakcija. Uprava daje informacije o prirodi rizika i aktivnostima za ublažavanje izloženosti rizicima.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Društva sastoji se od sedam članova, od kojih šest članova bira Glavna skupština Društva, a jednog člana može imenovati radničko vijeće Društva. Prema Statutu Društva, mandat članova Nadzornog odbora je do četiri godine, a sadašnji članovi Nadzornog odbora izabrani su i imenovani za mandat od 31. svibnja 2022. godine do zaključenja Glavne skupštine na kojoj će se odlučivati o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za njihov rad u 2023. godini. Član Nadzornog odbora može biti opozvan prije isteka mandata odlukom Glavne skupštine koja se donosi većinom od 3/4 danih glasova odnosno odlukom radničkog vijeća Društva. Ovlasti i rad Nadzornog odbora uređeni su Statutom Društva i Poslovnikom o radu Nadzornog odbora, u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Na dan 31. prosinca 2023. godine članovi Nadzornog odbora su: Boris Ernest Ivesha (predsjedatelj), Yoav Arie Papouchado (zamjenik predsjednika), Kevin Michael McAuliffe,  Amra Pende, Lorena Škuflić, Ivana Matovina i Goran Nikolić. Sukladno Statutu Društva i odluci Glavne skupštine, članovi Nadzornog odbora imaju pravo na fiksnu mjesečnu naknadu za rad u Nadzornom odboru. Članovi Nadzornog odbora koji također djeluju kao članovi komisija ili odbora koje osniva Nadzorni odbor nemaju pravo na posebnu naknadu za svoj rad u tim odborima odnosno komisijama. Nadzorni odbor osnovao je Revizijski odbor, Odbor za imenovanja, Odbor za nagrađivanje i Odbor za održivost.

  • Revizijski odbor

Revizijski odbor Društva sastoji se od četiri člana, koje imenuje Nadzorni odbor iz redova svojih članova: Ivana Matovina (predsjednica), Lorena Škuflić, Amra Pende i Kevin Michael McAuliffe (članovi). Rad Revizijskog odbora reguliran je odlukama Nadzornog odbora, sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o reviziji, Statuta Društva te Poslovnika o radu Revizijskog odbora.

  • Odbor za imenovanja

Odbor za imenovanja sastoji se od tri člana koje imenuje Nadzorni odbor iz reda svojih članova: Kevin Michael McAuliffe (predsjednik), Amra Pende i Lorena Škuflić (članovi). Rad Odbora za imenovanja uređen je odlukama Nadzornog odbora, sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Statuta Društva, Poslovnika o radu Nadzornog odbora te Odluke o nadležnosti Odbora za imenovanja.

  • Odbor za nagrađivanje

Odbor za nagrađivanje sastoji se od tri člana koja imenuje Nadzorni odbor iz reda svojih članova: Amra Pende (predsjednik), Lorena Škuflić i Kevin Michael McAuliffe (članovi). Rad Odbora za nagrađivanje uređen je odlukama Nadzornog odbora, u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Statuta Društva, Poslovnika o radu Nadzornog odbora te Odluke o nadležnosti Odbora za nagrađivanje.

  • Odbor na održivost

Odbor za održivost sastoji se od tri člana koje imenuje Nadzorni odbor iz svojih redova: Lorena Škuflić (predsjednica), Kevin Michael McAuliffe i Goran Nikolić (članovi). Rad odbora za održivost uređen je odlukama Nadzornog odbora, u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Statuta Društva, Poslovnika o radu Nadzornog odbora te Odluke o nadležnosti Odbora za održivost.

Cookie policy

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici kolačića.

Izaberite kolačiće na stranici

Omogućite ili onemogućite web-stranici upotrebu funkcionalnih i/ili reklamnih kolačića opisanih u nastavku:

Postavke Prihvaćam neophodno Prihvati odabrane