Utjecaj na okoliš

Ozbiljno shvaćamo zaštitu okoliša i želimo da svi objekti u okviru Arene poduzimaju aktivnosti koje će pridonijeti boljem upravljanju resursima i otpadom te da se zalažu za održivo poslovanje koje se temelji na niskim emisijama ugljičnog dioksida. Cilj nam je stvoriti ekološki prihvatljivo mjesto gdje naši članovi tima i gosti mogu biti sigurni da je održivost ugrađena u sve što radimo.

Emisije stakleničkih plinova

Mjerenje i upravljanje našim emisijama stakleničkih plinova slijedi metodološke preporuke protokola o stakleničkim plinovima (eng. GHG). Primjenjuje se standardni opseg emisija utvrđen u Protokolu.

Uklanjanje, odnosno smanjenje emisija stakleničkih plinova uvijek je prioritet prije negoli se uključimo u bilo kakvu kompenzaciju ili druge mjere ublažavanja. Arena je 2021. prvi puta izračunala emisije stakleničkih plinova u sva tri opsega emisija stoga 2021. godina predstavlja polaznu godinu kako je definirano u standardu GRI 305-2 za tekuću usporedbu emisija stakleničkih plinova.

Ukupne emisije zbrajaju se za cjelokupne  lokacije Arene za 2023., što uključuje imovinu u vlasništvu, zakupu i pod upravljanjem u Hrvatskoj, Srbiji, Njemačkoj, Austriji i Mađarskoj. No emisije se ne izračunavaju za svaku lokaciju zasebno već na razini Grupe. Ukupne emisije u 2023. smanjene su za oko 16% u odnosu na 2022. Popunjenost (na temelju prodanih soba) povećala se za 5% u odnosu na 2022. Ukupni se intenzitet emisija po prodanoj sobi smanjio za približno 19%.

AHG

U 2023. Arena je ukupno kompenzirala 75 tona CO2e emisija financiranjem aktivnosti “Kompenzacija sadnjom“ koju je certificiralo društvo HEART thinking & doing d.o.o.

Više informacija o emisiji stakleničkih plinova dostupno je na stranicama 107-110 Godišnjeg izvješća za 2023. godinu. 

Potrošnja energije

Osnovne energetske potrebe Arene crpe se iz goriva koja se troše na lokaciji za grijanje i kuhanje i iz električne i toplinske energije koju isporučuju energetske komunalne tvrtke. Naša postignuća u uštedi energije omogućava zalaganje naših lokalnih timova za upravljanje hotelima, našeg tehničkog tima, voditelja odjela smještaja i Uprave. Iako smo ponosni na svoje dosadašnje uspjehe, moramo se pobrinuti da Grupa nastavi s dobrim rezultatima.

U 2023. odobrili smo planove i ugovorili ugradnju solarnih sustava, a u 2024. ćemo ishodovati sve potrebne dozvole za ugradnju solarnih sustava na četiri lokacije u Hrvatskoj, čime ćemo proizvesti pet posto svojih potreba za električnom energijom. Iako to može djelovati neznatno, učinili smo iskorak u pravom smjeru i pripremamo se za mnogo širu implementaciju sustava solarne energije. Potrošnja energije ključan je čimbenik utjecaja Društva na klimatske promjene. Posljednjih smo godina pronašli razne načine uštede energije jer želimo poslovati savjesno. Prvi korak prema uštedi započinje s ažuriranim pregledom potrošnje energije i njezinom utjecaju na okoliš. Kontinuiranim praćenjem potrošnje možemo unositi poboljšanja i pratiti njihov učinak. I najmanja promjena, poput prelaska na LED rasvjetu ili gašenjem zaslona koji nisu u upotrebi, možemo značajno pridonijeti uštedi energije i unaprijediti potrošnju.

Više informacija o potrošnji energija dostupno je na stranicama 101-102 Godišnjeg izvješća za 2023. godinu. 

Voda

Kao Grupa, potičemo sve naše hotele na smanjenje potrošnje vode i količinu otpada koji proizvode. Navedeno se postiže na mnogo različitih načina, uključujući smanjenje uporabe potrošnog materijala kao što su materijal za čišćenje, ambalaža i papir kako bi se utjecaj na okoliš doveo na najmanju moguću mjeru. U sklopu našeg Programa odgovornog poslovanja posvećeni timovi pomažu nam smanjiti ugljični otisak i otpad i pridonijeti boljem očuvanju vode. Svi su naši objekti povezani s lokalnom komunalnom infrastrukturom odvoda koja osigurava odgovarajući protok i pritisak vode. Uspostavili smo središnji sustav za nadzor nad infrastrukturom vode koji svakoga sata dostavlja podatke o potrošnji i pritisku vode na mjernim mjestima. Svakodnevno vršimo provjeru sustava koji, između ostalog, dojavljuje ako potrošnja nije u skladu s utvrđenim parametrima. Navedeno nam omogućuje otkriti potencijalni gubitak vode ili oštećenja u vodovodu kako bismo ih mogli otkloniti bez prekomjernog gubitka vode i pritužbi gostiju. Tijekom renoviranja objekata ugradili smo sanitarnu opremu s niskom potrošnjom vode kako bismo općenito smanjili potrošnju. Za potrebe navodnjavanja okoliša ugradili smo sustav obrnute osmoze morske i slane vode kojom proizvodimo vodu za navodnjavanje. Poznato je da su izvori vode na Zemlji nejednako raspoređeni, često su zagađeni ili prekomjerno iskorištavani, a prijeti im i rizik od klimatskih promjena. Naše je Društvo, stoga, svjesno važnosti iskorištavanja tog resursa i značajne uloge vode. Iz tog nam razloga je iskorištavanja tog resursa iznimno važno, kao i zaštita biološke raznolikosti u vodenim staništima. Stoga, u Društvu i čitavom vrijednosnom lancu pridajemo osobitu pažnju utjecaju na vodene resurse. Potičemo na očuvanje vode i njenu pažljivu uporabu.

Više informacija o gospodarenju vodom dostupnoje na stranicama 103-104 Godišnjeg izvješća za 2023. godinu. 

Otpad

Naša Grupa nastavlja provoditi globalnu politiku gospodarenja otpadom na način da cjelokupni procesi zadovoljavaju politiku „smanji, ponovno upotrijebi i recikliraj“. Osim pravilnog odvajanja otpada po vrsti, analiziraju se procesi kako bi se smanjila količina otpada nastoji se produžiti vijek trajanja određenih kategorija otpada tehnikama održavanja i prerade kako bi se mogli ponovno koristiti. Politikom zbrinjavanja otpada želimo postići nisku potrošnju materijala i nisku količinu otpada za zbrinjavanje. U lancu opskrbe velika se pažnja posvećuje odabiru proizvoda za smanjenje količine otpada, odnosno uporabi reciklirane ili razgradive ambalaže.

Grupa je 2023. godine nastavila suradnju s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Republike Hrvatske potpisivanjem ugovora vezanog uz projekt „Smanji prehrambeni otpad“, koji je 2023. proveden u kuhinji hotela Park Plaza Histria. U skladu s ugovorom, u razdoblju od 2023. do 2027., koristeći se uređajem  Ecovim 300 i pratećim mjerenjima, prikupljat će se podaci o smanjenju količine prehrambenog otpada. U 2023. utvrđeno je smanjenje prehrambenog otpada za 76,26 %. Namjeravamo nastaviti s projektom i u 2024., uvodeći odgovarajuća poboljšanja na temelju prethodnog iskustva iz 2023. Dobiveni supstrat može se upotrijebiti kao gnojivo, odnosno kao organski dodatak tlu. Proizvedeni supstrat podvrgnut je fi zikalnokemijskoj analizi u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije koja je potvrdila da je supstrat sterilne prirode.

Više informacija o gospodarenju otpadom dostupno je stranicama 111-112 Godišnjeg izvješća za 2023. godinu.

Bioraznolikost

Arena upravlja turističkim smještajima koji imaju koristi od svojeg neposrednog prirodnog okruženja. Kao rezultat, Arena u mnogočemu ovisi o dobrom stanju navedenog okruženja. Istodobno pokretanje komercijalnih operacija u susjedstvu ili unutar osjetljivih ekologija i staništa može dovesti do negativnog utjecaja na ta staništa. Arena je, stoga, moralno i financijski potaknuta pridonositi dugoročnoj održivosti prirodnih sredina u kojima posluje.

Tri kampa Arene (Arena Tašalera, Arena Medulin i  Arena Stupice) ukupne površine od oko 570.000 m2 nalaze se unutar granica parka prirode Zaštićena priroda južne Istre, u najjužnijem dijelu istarskog poluotoka. Područja pod očuvanjem Parka prirode Kamenjak čine ekološku mrežu međusobno povezanih ekološki značajnih područja koja značajno pridonose očuvanju prirodne ravnoteže i biološke raznolikosti. Rad tih kampova u potpunosti je usklađen s primjenjivim zakonskim odredbama EU-a i nacionalnim pravnim odredbama kojima se uređuje očuvanje prirode u takvim zaštićenim područjima. U kampovima se ne izvode nikakvi radovi bez prethodnog odobrenja nadležnih tijela i izvode se u skladu s najvišim primjenjivim standardima. Arena održava veliki hortikulturni tim s više od 30 članova tima koji pružaju brigu o biljkama i zelenilu. Arena također angažira stručnjake za održavanje i unaprjeđenje skrbi i usklađenosti područja kampova kojima upravlja.

Više informacija o gospodarenju otpadom dostupno je stranicama 105-106 Godišnjeg izvješća za 2023. godinu.

Cookie policy

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici kolačića.

Izaberite kolačiće na stranici

Omogućite ili onemogućite web-stranici upotrebu funkcionalnih i/ili reklamnih kolačića opisanih u nastavku:

Postavke Prihvaćam neophodno Prihvati odabrane