12 svibnja 2017

Arena Hotels

U Hrvatskoj, četiri hotela Grupacije i četiri apartmanska naselja posluju pod okriljem Arena Hotels, kao i brojni ugostiteljski objekti, svi smješteni u Istri. 

U Hrvatskoj, naša organizacija ugošćuje pretežno turiste. Svi objekti su smješteni na prestižnim lokacijama uz more, u neposrednoj blizini tritisućljetnog grada Pule odnosno turističkog mjesta Medulin. U prosincu 2016. godine, Arena Hospitality Group je stekla 88% udjela u poslovanju PPHE Hotel Group na području Njemačke i Mađarske, a koje obuhvaća sedam Park Plaza® i art’otel® brendiranih hotela u vlasništvu/suvlasništvu/najmu te jedan art’otel® kojim upravlja, zajedno s ekskluzivnim pravom upravljanja i razvoja hotela u okviru brenda Park Plaza® u 18 zemalja u regiji srednje i istočne Europe te ugovorima o upravljanju poslovanjem u Njemačkoj i Mađarskoj.

Od 31. prosinca 2016. godine, Arena Hospitality Group ima u vlasništvu, suvlasništvu ili najmu odnosno upravlja s 14 hotela (2741 soba), četiri apartmanska naselja (1.060 soba) i osam kampova (s 6.075 parcela i mobilnih kućica).

Danas je Arena Hospitality Group međunarodna hotelska kompanija koja posluje u Hrvatskoj, Njemačkoj i Mađarskoj.

Potpuni popis objekata: 

  • 14 hotela koji raspolažu sa 2.741. sobom
  • 4 apartmanska naselja koja raspolažu sa 1.060 apartmana
  • 8 kampova koji raspolažu sa 6.075 parcela i mobilnih kućica