Moderno ropstvo i upitnik o usklađenosti

Osnovne informacije
Vrsta poslovanja
Kojom vrstom posla se bavite *
Zaposlenici
Molimo odaberite raspon zaposlenika *
U vezi dobavljača
Što ćete opskrbljivati? *
Mjesto djelovanja
Gdje kupujete / izvor proizvoda / usluge
Djelujete li u nekom od dolje navedenih sektora? *
Djeluje li netko od vaših podizvođača u nekom od sektora navedenih u nastavku? *
Zapošljavate li ili angažirate niskokvalificirane strane ili domaće radnike (izravno ili neizravno, uključujući podizvođače)? *
Zapošljavate li privremeno osoblje putem agencija? *
Koje ste korake (ako ih ima) poduzeli za procjenu i upravljanje rizikom od modernog ropstva/prisilnog rada unutar vašeg poslovanja ili lanca opskrbe. Odaberite sve što je primjenjivo. *
Jesu li u vašem poslovanju identificirani slučajevi ropstva ili trgovine ljudima? *
Jesu li identificirani slučajevi ropstva ili trgovine ljudima u poslovima vaših dobavljača ili trećih strana s kojima radite? *
Imate li nešto od sljedećeg? *
Što se od sljedećeg (ako postoji) odnosi na vaše poslovanje? *