21 veljače 2018

Poslovni kalendar

DOGAĐAJ DATUM
 Sjednica Nadzornog odbora i Uprave
 27.02.2023.
 IV Kvartal 2022. & Godišnje izvješće 2022.
 28.02.2023.
 Sjednica Nadzornog odbora i Uprave
 26.04.2023.
 Kvartal 2023.
 27.04.2023.
 Redovna godišnja Glavna skupština  27.04.2023.
 Sjednica Nadzornog odbora i Uprave
 26.07.2023.
 II Kvartal 2023.
 27.07.2023.
 Sjednica Nadzornog odbora i Uprave  25.10.2023.
 IIKvartal 2023.
 26.10.2023.