12 svibnja 2017

Većinski dioničari

Broj izdanih dionica

 

5.128.721

Trezorske dionice koje zadržava Arena Hospitality Group

 

169

Broj izdanih dionica(bez trezorskih)

 

5.128.721

 

Dioničari s udjelima od 3% ili više u emitiranom kapitalu Arena Hospitality Group (bez trezorskih dionica) na dan 31.12.2016.

Postotak emitiranog kapitala (bez trezorskih dionica)

Dvadeset Osam d.o.o.

51,97%

ADDIKO BANK D.D./PBZ CO OMF - KATEGORIJA B - Skrbnički račun

9.13%