12 svibnja 2017

Većinski dioničari

Na dan 31 prosinca 2019. godine

DIONIČARI Udio u temeljnom kapitalu uključujući trezorske dionice (%) Udio u temeljnom kapitalu isključujući trezorske dionice (%)
DVADESET OSAM D.O.O. (a member of the PPHE Hotel Group)                                                                                         52.48%                                                                                         52.93%
OTP BANKA d.d. / AZ OMF kategorija B                                                                                          10.66%                                                                                         10.75%
ADDIKO BANK d.d. / PBZ CO OMF-kategorija B                                                                                          9.13%                                                                                           9.21%
OTP BANKA d.d. / ERSTE PLAVI OMF kategorija B                                                                                           6.47%                                                                                           6.53%
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D./SKRBNIČKI ZBIRNI RAČUN KLIJENTA                                                                                           2.89%                                                                                           2.91%