12 svibnja 2017

Direktori i Odbori

Uprava

Uprava je zakonski zastupnik grupacije Arena Hospitality Group i zastupaju ju zajedno i skupno.

Arena Hospitality Group trenutno ima dva člana Uprave koje je Nadzorni odbor imenovao na sastanku održanom 30. kolovoza 2017. Tijekom cijele godine funkciju Uprave obnašali su:

  • Reuel (‘Reli’) Israel Gavriel Slonim (Predsjednik Uprave)
  • Milena Perković (Član Uprave)

Uz svoja primarna zaduženja, Uprava je također odgovorna za odnose s ulagačima, ulaganja i projekte za daljnji razvoj imovine društva.

Odbori

Nadzorni odbor je osnovao Revizorski odbor i Odbor za imenovanja i nagrađivanje. Njihova zaduženja obuhvaćaju:

  • aktivno sudjelovanje u reviziji polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja te konzultacije s Upravom
  • prilagođavanje sustava financijskog izvještavanja Uprave u skladu s 11. izdanjem USALI (Jedinstveni sustav izvještavanja za hotelijerstvo)
  • davanje preporuke Nadzornom odboru i Upravi za odabir vanjskog revizora u sklopu priprema za odluku Glavne skupštine
  • upravljanje rizikom i neizvjesnostima, s naglaskom na informatičku sigurnost
  • Revizija godišnjeg i petogodišnjeg poslovnog plana grupacije Arena Hospitality Group

Kada se ukaže potreba, Nadzorni odbor može osnivati i pojedinačne odbore za razmatranje konkretne problematike. Svaki odbor i svaki član Nadzornog odbora, ako je neophodno, ima ovlasti tražiti neovisno stručno mišljenje pri izvršavanju svojih dužnosti, i to na trošak Arena Hospitality Group. Arena Hospitality Group održava primjereno osiguranje od odgovornosti direktora i rukovoditelja.