12 svibnja 2017

Odnosi s dioničarima

Uprava Arena Hospitality Group odgovara svojim dioničarima i uvažava njihove interese i ambicije, a podjednako je važno da dioničari razumiju kako se postupci Uprave i kratkoročni financijski rezultati odražavaju na postignuće dugoročnih ciljeva grupacije Arena Hospitality Group.

Uprava svake godine izvještava dioničare o vođenju grupacije Arena Hospitality Group putem objave tromjesečnih financijskih izvješća o poslovanju. Priopćenja za tisak objavljuju se tijekom cijele godine i, zajedno s godišnjim izvješćima i završnim računima, dostupna su na internetskoj stranici grupacije www.arenahospitalitygroup.com. Osim toga, godišnje izvješće sadrži iscrpne informacije o poslovnim aktivnostima grupacije Arena Hospitality Group.

Pojedinačni upiti dioničara vezano uz poslovanje Arena Hospitality Group su dobrodošli. Uprava se također sastaje s većinskim dioničarima kako bi raspravljali i razmotrili napredak Arena Hospitality Group, upoznali se s njihovim upitima i interesima te razgovarali o upravljanju i strategiji.

Godišnja Glavna skupština pruža priliku za komunikaciju sa svim dioničarima.  Uprava potiče dioničare da prisustvuju Glavnoj skupštini i pozdravlja njihovo sudjelovanje. Članovi Uprave prisustvuju godišnjoj Glavnoj skupštini i stoje na raspolaganju dioničarima za sva pitanja. Društvo ima odjel odnosa sa investitorima. Sva pitanja su dobrodošla na [email protected].