12 svibnja 2017

Odnosi s dioničarima

Upravni odbor odgovoran je dioničarima grupacije Arena Hospitality Group, stoga je važno da uvažava ambicije dioničara, a podjednako je važno da dioničari razumiju kako se postupci Upravnog odbora i kratkoročni financijski rezultati odražavaju na postignuće dugoročnih ciljeva grupacije Arena Hospitality Group.

Upravni odbor svake godine izvještava dioničare o svojem vođenju grupacije Arena Hospitality Group putem objave tromjesečnih financijskih izvješća o poslovanju. Priopćenja za tisak objavljuju se tijekom cijele godine i, zajedno s godišnjim izvješćima i završnim računima, dostupna su na internetskoj stranici grupacije Arena Hospitality Group na www.arenahospitalitygroup.com. Osim toga, godišnje izvješće sadrži iscrpne informacije o poslovnim aktivnostima grupacije Arena Hospitality Group.

Pojedinačni upiti dioničara vezano uz poslovanje Arena Hospitality Group su dobrodošli. Upravni odbor se također sastaje s većinskim dioničarima kako bi raspravljali i razmotrili napredak Arena Hospitality Group, upoznali se s njihovim upitima i bojaznima te razgovarali o upravljanju i strategiji.

Godišnja Glavna skupština omogućuje komunikaciju sa svim dioničarima i Upravni odbor potiče dioničare da prisustvuju Skupštini te podržava njihovo sudjelovanje. Članovi Upravnog odbora i Izvršni direktori prisustvuju Godišnjoj glavnoj skupštini i stoje na raspolaganju dioničarima za sva pitanja.