12 svibnja 2017

Kodeks korporativnog upravljanja

Arena Hospitality Group je javno dioničko društvo uvršteno na Vodeće tržište Zagrebačke burze. Glavna upravna tijela su Glavna skupština, Upravni odbor i Izvršni direktori koje bira Upravni odbor.

Konkretne ovlasti i odgovornosti ovih organa regulirani su važećim hrvatskim zakonima, Statutom društva Arena Hospitality Group i drugim pravilnicima i propisanim postupcima za korporativno upravljanje.

Sjedište društva nalazi se u Puli, odakle se i upravlja cjelokupnim poslovanjem u Hrvatskoj. Za poslovanje njemačkih djelatnosti odgovoran je regionalni ured u Berlinu, odakle se upravlja poslovanjem u Njemačkoj i Mađarskoj.

Upravni odbor Arena Hospitality Group sastoji se od šest direktora, od kojih je dvoje neovisnih direktora, a jedan je predstavnik zaposlenika.

Arena Hospitality Group primjenjuje Kodeks korporativnog upravljanja Zagrebačke burze kao svoj kodeks korporativnog upravljanja. Cilj Kodeksa korporativnog upravljanja je uspostava visokih standarda korporativnog upravljanja i transparentnosti poslovanja dioničkih društava te zaštita ulagača i drugih dionika, što se postiže dobrim i odgovornim upravljanjem te nadziranjem poslovnih i upravljačkih funkcija dioničkih društava.

Temeljna načela Kodeksa korporativnog upravljanja su: (1) osiguranje transparentnosti poslovanja; (2) jasan opis procedura za donošenje odluka Upravnog odbora i Izvršnih direktora; (3) izbjegavanje sukoba interesa; (4) održavanje učinkovitih unutarnjih kontrola; i (5) održavanje učinkovitog sustava odgovornosti.

Svake godine, Arena Hospitality Group dužna je navesti u svojem godišnjem izvještaju i na svojim internetskim stranicama, na propisanom obrascu, pridržava li se preporuka Kodeksa korporativnog upravljanja. Arena Hospitality Group se pridržava preporuka Kodeksa korporativnog upravljanja po načelu “postupi ili objasni”, tako da ako se Arena Hospitality Group ne pridržava preporuka Kodeksa korporativnog upravljanja, dužna je obrazložiti zbog čega je došlo do neprimjene preporuka. Arena Hospitality Group postupa po tom načelu i, u slučaju potrebe, navodi razloge zbog čega nije primijenila preporuke Kodeksa korporativnog upravljanja. Datum posljednje objave propisanog obrasca na Zagrebačkoj burzi od strane Arena Hospitality Group je 22.03.2017.

Od studenog 2016. godine, dionice Arena Hospitality Group su uvrštene u Službeno tržište Zagrebačke burze. Od prosinca 2018. godine dionice su uvrštene u Vodeće tržište Zagrebačke burze.