12 svibnja 2017

Kodeks korporativnog upravljanja

Arena Hospitality Group je javno dioničko društvo uvršteno na Vodeće tržište Zagrebačke burze. Kao dioničko društvo s više od 4.000 dioničara među kojima je PPHE Hotel Group s  udjelom od 52,48%, Društvo je predano poslovati u skladu s načelima dobroga korporativnog upravljanja i regulatorne usklađenosti.

Društvo ima jasno definiranu korporativnu strukturu koja uključuje sljedeća upravljačka tijela: Glavnu skupštinu, Nadzorni odbor predvođen predsjednikom i s pripadajućim odborima te Upravu predvođenu predsjednikom Uprave. Konkretne  upravljačke ovlasti i odgovornosti tih upravljačkih tijela regulirane su mjerodavnim hrvatskim zakonodavstvom. Statutom Društva te kodeksom korporativnog upravljanja. Društvo će objaviti svoj popunjeni godišnji upitnik za 2019. godinu u kojem će pružiti objašnjenja za situacije u kojima nije usklađeno s novim Kodeksom korporativnog upravljanja na Zagrebačkoj burzi do 30. lipnja 2020. godine, a kako je predviđeno novim Kodeksom korporativnog upravljanja i Pravilima Zagrebačke burze (ZSE Pravila). Od 1. siječnja 2020. nadalje Društvo će na istoj „primijeni ili objasni“ osnovi primjenjivati novi Kodeks korporativnog upravljanja (Novi Kodeks) koji su u listopadu 2019. godine usvojile Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga i Zagrebačka burza (ZSE).

Priloži Dokument

Kodeks korporativnog upravljanja – upitnik o usklađenosti za 2020.

Attached Document

Kodeks korporativnog upravljanja – upitnik o usklađenosti za 2020.

Preuzmi PDF (53.8 kB)