12 svibnja 2017

Kodeks korporativnog upravljanja

Arena Hospitality Group je javno dioničko društvo uvršteno na Vodeće tržište Zagrebačke burze. Kao dioničko društvo s više od 4.000 dioničara među kojima je PPHE Hotel Group s  udjelom od 51,97%, Društvo je predano poslovati u skladu s načelima dobroga korporativnog upravljanja i regulatorne usklađenosti.

Društvo ima jasno definiranu korporativnu strukturu koja uključuje sljedeća upravljačka tijela: Glavnu skupštinu, Nadzorni odbor predvođen predsjednikom i s pripadajućim odborima te Upravu predvođenu predsjednikom Uprave. Detaljni pregled sastava i rada upravljačkih tijela dan je u nastavku Izvješća. Konkretne  upravljačke ovlasti i odgovornosti tih upravljačkih tijela regulirane su mjerodavnim hrvatskim zakonodavstvom. Statutom Društva te kodeksom korporativnog upravljanja. Društvo  primjenjuje Kodeks korporativnog upravljanja Zagrebačke burze kao svoj. Društvo ima zakonsku obvezu svake godine u svom godišnjem izvješću i na svojim internetskim stranicama, u propisanoj formi, objaviti sukladnost svog poslovanja sa zahtjevima Kodeksa korporativnog upravljanja. Društvo primjenjuje Kodeks korporativnog upravljanja Zagrebačke burze (Kodeks). Načelo Kodeksa je “primijeni ili objasni”, stoga se u slučaju neusklađenosti  sa zahtjevima Kodeksa moraju navesti razlozi odstupanja, čega se Društvo pridržava.  Društvo je godišnji upitnik Kodeksa korporativnog upravljanja za 2018. godinu objavilo na internetskim stranicama Zagrebačke burze 28. veljače 2019. godine.