Glavna skupština

Saznaj više

Nadzorni odbor

Upoznajte članove Upravnog odbora Arena Hospitality Group

Saznaj više

Uprava

Izvršni direktori Arena Hospitality Group

Saznaj više

Kodeks korporativnog upravljanja

Arena Hospitality Group je javno dioničko društvo uvršteno na Vodeće tržište Zagrebačke burze. Kao dioničko društvo s više od 4.000 dioničara među kojima je PPHE Hotel Group s  udjelom od 52,48%, Društvo je predano poslovati u skladu s načelima dobroga korporativnog upravljanja i regulatorne usklađenosti. 

Saznaj više

Organi Društva

Korporativne organe Društva čine Uprava, Nadzorni odbor i Glavna skupština. Članovi korporativnih organa Društva dužni su svoja prava i obveze obavljati u skladu sa najboljim interesom Društva. 

Saznaj više

Odbori

Revizijski odbor i Odbor za imenovanja i nagrađivanje.

Saznaj više

Odnosi s dioničarima

Uprava Arena Hospitality Group odgovara svojim dioničarima i uvažava njihove interese i ambicije, a podjednako je važno da dioničari razumiju kako se postupci Uprave i kratkoročni financijski rezultati odražavaju na postignuće dugoročnih ciljeva grupacije Arena Hospitality Group.

Saznaj više

Većinski dioničari

Većinski dioničari Arena Hospitality Group.

Saznaj više