12 svibnja 2017

FINANCIJSKI PREGLED

Rezultati poslovanja grupacije Arena Hospitality Group ponovno su povećani u odnosu na prethodnu godinu, pri čemu svi pokazatelji poput ukupnih prihoda, prihoda od usluga smještaja, EBITDAR i EBITDA marži iskazuju povećanje. Sve to, kada se stavi u trogodišnju perspektivu, pokazuje pozitivne trendove, što je u skladu s našom razvojnom strategijom usmjerenom na podizanje kvalitete smještaja i usluga.

Ukupni prihodi su u 2016.g. porasli za 8.2% odnosno na HRK 435.9 milijuna kuna (u 2015.g. 402.8 milijuna kuna), dok su prihodi od usluga smještaja porasli za 7.3% odnosno na 353.6 milijuna kuna (u 2015.g. 329.6 milijuna). Hoteli su ostvarili 47.0% prihoda od usluga smještaja, naselja 21.4% i kampovi 31.6%.

Dobit prije kamata, poreza, deprecijacije, amortizacije i troškova najma (EBITDAR) povećana je za 15.1 milijun kuna odnosno na 140.8 milijuna kuna (u 2015.g. 125.7 milijuna kuna), što predstavlja povećanje od 12%. Dobit prije kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije (EBITDA) povećana je za 12.9% odnosno na 132.0 milijuna kuna (u 2015.g. 116.9 milijuna kuna).

U 2016. godini, udio EBITDA-e u ukupnim prihodima iznosio je 30.3%, što predstavlja porast od 130 bps u odnosu na prethodnu godinu (2015.g. 29.0%).