12 svibnja 2017

Dobar poslodavac

Želimo osigurati produktivno mjesto za rad za naše osoblje gdje će oni moći ostvariti svoje talente i pridonijeti realizaciji zacrtanih poslovnih ciljeva. Ponosni smo na činjenicu da i naši suradnici prepoznaju naš trud te nas nagrađuju visokim ocjenama u anketi o angažiranosti osoblja koju redovito provodimo.

Interna promaknuća, premještaji i nova radna mjesta

Rezultati poslovanja za 2016. godinu pokazuju da su naši objekti uspješno poslovali. Arena Hospitality Group je ove godine imala vrlo uspješnu sezonu. Tijekom glavne turističke sezone zapošljavali smo oko 1.200 djelatnika, od čega 371 na neodređeno vrijeme. Više od 40 zaposlenika prošle je godine dobilo jubilarne nagrade (18 zaposlenika za 30 godina rada u Arena Hospitality Group te sedam zaposlenika za 35 godina rada).

Oko polovicu zaposlenika u špici turističke sezone čine sezonski radnici. Zadržali smo oko 80 visokokvalitetnih sezonskih radnika kroz ugovore o radu za stalne sezonske poslove. Prosječna starosna dob zaposlenika u Arena Hospitality Group je 47 godina. Tijekom godine uvedeno je nekoliko novih radnih mjesta kako bi se udovoljilo potrebama rastućeg poslovanja, a otvorili smo i nekoliko novih odjela u cilju poboljšanja organizacijske učinkovitosti.

Broj zaposlenika 2016 2015 2014
Hrvatska      
Stalni zaposlenici s punim radnim vremenom (na dan 31.12.) 366 354 346
Sezonski radnici (na dan 31.12.) 114 184 74
Sezonski radnici (na dan 31.08.) 848 819 794
Ekvivalent punog radnog vremena 806 758 710
Zadovoljstvo/angažman zaposlenika (%) 84.9 84.6 81.8

Broj zaposlenika 2016 2015 2014
Njemačka i Mađarska***      
Stalni zaposlenici s punim radnim vremenom (na dan 31.12.)** 301 225 230
Sezonski radnici (na dan 31.12.)** 35 43 44
Ekvivalent punog radnog vremena 264 263 218

* Ekvivalent punog radnog vremena (eng. FTE) je procjena na temelju broja ukupno plaćenih sati za sve radnike podijeljenog s plaćenim satima za prosječno puno radno vrijeme zaposlenika kako bi se dobila ukupna količina ekvivalenta punog radnog vremena radnika.
** Brojevi zaposlenika za Njemačku i Mađarsku uključuju sve zaposlenike hotela art’otel berlin mitte i Park Plaza Berlin Kudamm koji su u vlasništvu u sklopu zajedničkih poslovnih pothvata.
*** Njemačka i Mađarska nisu bile dio Grupacije u 3 prethodne godine koje završavaju 31. prosinca 2016. i gornja tablica je isključivo informativnog karaktera.

Edukacijski i razvojni programi 

U 2016. godini održano je 210 edukacija, od čega tek nešto više od 100 internih. Ostale programe vodila su vanjska društva ili naši kooperanti. Gotovo 50% interne obuke spada u kategoriju zakonom propisane obuke. Ostale provedene edukacije obuhvaćale su uglavnom početnu obuku vezano uz uvođenje na radno mjesto, obuku o upravljanju iskustvima gostiju, obuku o stručnim vještinama te obuku o upravljanju i rukovođenju.

Tijekom 2016. godine proširili smo djelokrug primjene you:niversity edukacijskog i razvojnog programa i na nebrendirane objekte. Ovaj program obuhvatio je naše aktivnosti u sklopu korporativne društvene odgovornosti, uključujući ulogu i odgovornost svakog člana osoblja u provođenju takvih aktivnosti. Osim toga, svi rukovodeći timovi nebrendiranih objekata sudjelovali su u programu Connect!, putem kojeg su bili upoznati s Kontekstom Društva (Company Context) i Piramidom Brenda (Brand Pyramid).

Također smo osoblju iz brendiranih i nebrendiranih objekata omogućili sudjelovanje u programu 'Vođenje na PPHE način' (Leading the PPHE Way). Na taj način su se timovi upoznali s novim kompetencijama kako ih definira PPHE Hotel Group. Program im je pomogao da razumiju ponašanje koje tražimo od našeg osoblja i rukovoditelja.

U svibnju 2016. godine uveli smo u Hrvatsku novi edukacijski program. Ciljevi ovog programa bili su objasniti koristi koje obuka donosi našem osoblju, objasniti kako ljudi uče te pružiti našim zaposlenicima vještine potrebne za učinkovito podučavanje. U planu je da se ovaj program u budućnosti proširi i na osoblje u nebrendiranim objektima.

Isto tako, u 2016. godini upisali smo četiri naša zaposlenika na Akademiju za financijski kontroling (Financial Controlling Academy). Program se sastoji od 25 modula koja se obrađuju u razdoblju od osam mjeseci, a posjeduje certifikat IGC (International Group of Controlling).

Tri člana našeg osoblja upisana su u 2016. godini u program Osnove menadžmenta (Foundation in Management), a u studenom 2016. godine odabrano je još šest zaposlenika koji će tečaj pohađati u 2017. godini. Vrlo smo ponosni na činjenicu da smo programom obuhvatili i ostale objekte grupacije Arena Hospitality Group, uključujući i kampove.

Godina 2016. bila je i godina u kojoj smo uveli tečaj upravljanja talentima za rukovodeće osoblje u brendiranim objektima Park Plaza®. Ovaj program osposobit će naše menadžerske timove da prepoznaju talente te da ih ucrtaju u obrazovnu matricu, što će nam omogućiti da pratimo naše talente kao resurse te da našim zaposlenicima pružimo daljnju podršku i razvijamo ih. Uspješno upravljanje talentima omogućit će nam da koristimo naše talente i tako uspješnije planiramo uspjeh.

Anketa o angažiranosti zaposlenika

U lipnju 2016. godine proveli smo četvrtu godišnju analizu radne klime – anketu o angažiranosti zaposlenika. Rezultati za Arena Hospitality Group u cjelini pokazali su visoki stupanj angažiranosti osoblja s indeksom od 84,9. Ukupni indeks proizašao iz pokretačkih programa - Moj posao, Naš tim, Moj poslovođa i Naše poduzeće - iznosio je solidnih 80,7. Ovi rezultati pokazuju visoku angažiranost naših zaposlenika i sveukupno zadovoljstvo njihovim zaposlenjem u Arena Hospitality Group. Temeljem dobivenih rezultata, timovi su sposobni prepoznati područja koja treba unaprijediti te poboljšati radnu klimu kroz akcijske planove i zadane ciljeve.