12 svibnja 2017

Zelena Arena Hospitality Group

Ozbiljno shvaćamo zaštitu okoliša i želimo da svi objekti u okviru naše Grupacije poduzimaju aktivnosti koje će pridonijeti boljem upravljanju resursima i otpadom te da se zalažu za održivo poslovanje koje se temelji na niskim emisijama ugljičnog dioksida. Cilj nam je stvoriti ekološki prihvatljivo mjesto gdje naši suradnici i gosti mogu biti sigurni da je održivost ugrađena u sve što radimo.

Stvarati centre izvrsnosti

Od iznimne je važnosti da kao jedna od najdinamičnijih hotelskih tvrtki u Srednjoj i Istočnoj Europi, vlasnik i rukovodilac 14 hotela, 4 turističkih naselja, 8 kampova i mnogih restorana, barova i SPA centara u Hrvatskoj, Njemačkoj i Mađarskoj, razvijemo plan za dugoročni održivi razvoj i etičke radne prakse. Primjena našeg plana bit će ključan dio edukacije i uključenja naših zaposlenika i gostiju, čime će oni doprinijeti našim projektima održivosti kako i kada je to prikladno. Kao što je naglašeno u

anketi o materijalnosti, „ stvarati centre izvrsnosti“označeno je kao područje strategije Iskustvo odgovornog poslovanja s najviše utjecaja.

Ciljevi:

  • Smanjiti emisiju ugljičnog dioksida
  • Smanjiti potrošnju vode
  • Smanjiti količinu otpada i povećati recikliranje
  • Povećati korištenje etički pribavljenih i
  • ekoloških materijala
  • Povećati raznolikost na radnom mjestu

Emisije ugljičnog dioksida

Grupi je upravljanje potrošnjom energije uvijek bilo važno te smo dugoročno imali uspjeha sa smanjenjem naših emisija ugljičnog dioksida. Sva naša postignuća u štednji energije omogućila je posvećenost naših lokalnih timova, Tehničkog tima, voditelja Smještaja te Uprave. Aktivno uključujemo naše goste u smanjenje njihovog utjecaja na okoliš kroz smanjenje količine vode, električne energije i materijala za čišćenje koji se potroše u našim objektima kao i odvajanju otpada. Iako smo ponosni na naše dosadašnje uspjehe, moramo osigurati daljnje postizanje dobrih rezultata. U 2018. godini uveli smo online alat za nadzor potrošnje energije za sve naše objekte u Njemačkoj. Taj online alat omogućuje nam dobivanje najnovijih preciznih podataka o našoj sveukupnoj potrošnji energije, a te nam informacije omogućuju nadzor povećanja i smanjenja potrošnje. Prednosti nisu samo komercijalne, već će nam omogućiti i istraživanje načina na koje možemo smanjiti naše emisije ugljičnog dioksida.

Potrošnja vode

Već potičemo sve naše hotele, kampove i turistička naselja da smanje potrošnju vode. Svakodnevno pratimo potrošnju u cijelom Društvu i upravljamo potrošnjom vode u našim objektima kroz nova tehnička rješenja koja se primjenjuju izravno na mjestima potrošnje(kupaonice, sanitarni čvorovi kuhinje) ili na vodovodnu infrastrukturu. Online kontrola, za potrošnju vode koja se planira u Njemačkoj će također biti odličan alat. Osim gore navedenih inicijativa koristimo i vlastite izvore vode te primjenjujemo sustav recikliranja otpadnih voda, sustav zamjene ručnika i posteljine u sobama, senzore pokreta za rasvjetu, LED rasvjetu i jedinice za kombiniranu toplinsku i električnu energiju, kao i termalne solarne kolektore. Promijenili smo i izvor energije na našoj centralnoj lokaciji za pranje rublja s nafte na plin kako bismo i time bili u većem suglasju s prirodom. Izgaranje plina stvara manje ugljikovog dioksida (CO2), ugljikovog monoksida (CO), sumpora (S) i dušikovih oksida (NO2) od  loživog ulja koje smo ranije koristili. Ovo je samo nekoliko primjera unaprjeđenja koja svakodnevno uvodimo u naše poslovanje.

Otpad i recikliranje

Sve naše hotele potičemo na smanjenje potrošnje vode i količine otpada. To postižemo na nekoliko načina, uključujući smanjenje upotrebe potrošnog materijala, poput sredstava za čišćenje, materijala za pakiranje i papira, a s ciljem daljnjeg smanjenja utjecaja na okoliš. U sklopu inicijativa za odgovorno poslovanje, PPHE Hotel Group-a je formirala Zeleni tim koji promiče održivost u svim objektima. Ta inicijativa pomoći će nam u smanjenju emisije ugljičnog dioksida i količine otpada te pridonijeti očuvanju vode. 

Sve ostale vrste otpada za recikliranje razdvajane su na 20 različitih vrsta, uključujući staklo, metal, štedne žarulje, baterije, otpadna ulja i prehrambene otpatke iz kuhinja.  U sustavu povratne naknade vraćeno je 284.471 boca. Kroz kontejnere za odvojeno sakupljanje otpada prošlo je 4.810 m3 ambalaže odnosno 117 tona i to; staklo 60 m3-22t, plastika i metal 360 m3-35t, karton 4.390 m3-60t čija je procjena ne odvajanja oko 300.000 kuna prema novom načinu obračuna komunalnog otpada koji obračunava i zbraja volumen  i težinu otpada. Uspostavljen je sustav nagrađivanja naših hotela, turističkih naselja i kampova sa najbolje postignutim rezultatima u svakoj od kategorija.

Nabava

Ključno područje našeg utjecaja na okoliš i zajednicu u kojoj poslujemo je naš lanac nabave, odnosno dobra i usluge koje nabavljamo u zemljama u kojima poslujemo i van njih. Važno je da sve odluke o nabavi osiguraju da naši objekti dobivaju robu i usluge koje trebaju za učinkoviti rad i po korektnoj cijeni. Problemi s kojima se suočavamo u svojem lancu opskrbe neprestano se mijenjaju i razvijaju. Poboljšanje i jačanje naše aktivnosti nabave kako bismo osigurali pravilno razumijevanje i rješenje problema u svakoj našoj odluci o kupnji je kontinuirani proces. Naša strategija odgovornog poslovanja pomoći će nam identificirati i odrediti prioritete na koje ćemo se usredotočiti. PPHE Hotel Group-a razvija centralizirani e-sustav nabave, kako bi se osiguralo učinkovito upravljanje aktivnostima nabave u cijeloj PPHE Hotel Group-i, po principima održivog poslovanja.

Strateški partneri/dobavljači

Timski rad ključna je vrijednost i volimo surađivati s našim strateškim partnerima i dobavljačima. Nikada nam neće biti namjera odbiti strateške partnere i dobavljače jer predstavljaju ekološke ili društvene izazove već samo ako ih odbiju riješiti. Ako se pojave problemi, uvijek ćemo ih nastojati zajednički riješiti.