12 svibnja 2017

Zelena Arena Hospitality Group

Ozbiljno shvaćamo zaštitu okoliša i želimo da svi objekti u okviru naše Grupacije poduzimaju aktivnosti koje će pridonijeti boljem upravljanju resursima i otpadom te da se zalažu za održivo poslovanje koje se temelji na niskim emisijama ugljičnog dioksida. Cilj nam je stvoriti ekološki prihvatljivo mjesto gdje naši suradnici i gosti mogu biti sigurni da je održivost ugrađena u sve što radimo.

Stvarati centre izvrsnosti

Od iznimne je važnosti da kao jedna od najdinamičnijih hotelskih tvrtki u Srednjoj i Istočnoj Europi, vlasnik i rukovodilac 14 hotela, 4 turističkih naselja, 8 kampova i mnogih restorana, barova i SPA centara u Hrvatskoj, Njemačkoj i Mađarskoj, razvijemo plan za dugoročni održivi razvoj i etičke radne prakse. Primjena našeg plana bit će ključan dio edukacije i uključenja naših zaposlenika i gostiju, čime će oni doprinijeti našim projektima održivosti kako i kada je to prikladno. Kao što je naglašeno u

anketi o materijalnosti, „ stvarati centre izvrsnosti“označeno je kao područje strategije Iskustvo odgovornog poslovanja s najviše utjecaja.

Ciljevi:

 • Smanjiti emisiju ugljičnog dioksida
 • Smanjiti potrošnju vode
 • Smanjiti količinu otpada i povećati recikliranje
 • Povećati korištenje etički pribavljenih i
 • ekoloških materijala
 • Povećati raznolikost na radnom mjestu

Emisije ugljičnog dioksida

Grupi je upravljanje potrošnjom energije uvijek bilo važno te smo dugoročno imali uspjeha sa smanjenjem naših emisija ugljičnog dioksida. Sva naša postignuća u štednji energije omogućila je posvećenost naših lokalnih timova, Tehničkog tima, voditelja Smještaja te Uprave. Aktivno uključujemo naše goste u smanjenje njihovog utjecaja na okoliš kroz smanjenje količine vode, električne energije i materijala za čišćenje koji se potroše u našim objektima kao i odvajanju otpada. Iako smo ponosni na naše dosadašnje uspjehe, moramo osigurati daljnje postizanje dobrih rezultata. U 2018. godini uveli smo online alat za nadzor potrošnje energije za sve naše objekte u Njemačkoj. Taj online alat omogućuje nam dobivanje najnovijih preciznih podataka o našoj sveukupnoj potrošnji energije, a te nam informacije omogućuju nadzor povećanja i smanjenja potrošnje. Prednosti nisu samo komercijalne, već će nam omogućiti i istraživanje načina na koje možemo smanjiti naše emisije ugljičnog dioksida.

Potrošnja vode

Već potičemo sve naše hotele, kampove i turistička naselja da smanje potrošnju vode. Svakodnevno pratimo potrošnju u cijelom Društvu i upravljamo potrošnjom vode u našim objektima kroz nova tehnička rješenja koja se primjenjuju izravno na mjestima potrošnje(kupaonice, sanitarni čvorovi kuhinje) ili na vodovodnu infrastrukturu. Online kontrola, za potrošnju vode koja se planira u Njemačkoj će također biti odličan alat. Osim gore navedenih inicijativa koristimo i vlastite izvore vode te primjenjujemo sustav recikliranja otpadnih voda, sustav zamjene ručnika i posteljine u sobama, senzore pokreta za rasvjetu, LED rasvjetu i jedinice za kombiniranu toplinsku i električnu energiju, kao i termalne solarne kolektore. Promijenili smo i izvor energije na našoj centralnoj lokaciji za pranje rublja s nafte na plin kako bismo i time bili u većem suglasju s prirodom. Izgaranje plina stvara manje ugljikovog dioksida (CO2), ugljikovog monoksida (CO), sumpora (S) i dušikovih oksida (NO2) od  loživog ulja koje smo ranije koristili. Ovo je samo nekoliko primjera unaprjeđenja koja svakodnevno uvodimo u naše poslovanje.

Otpad i recikliranje

Sve naše hotele potičemo na smanjenje potrošnje vode i količine otpada. To postižemo na nekoliko načina, uključujući smanjenje upotrebe potrošnog materijala, poput sredstava za čišćenje, materijala za pakiranje i papira, a s ciljem daljnjeg smanjenja utjecaja na okoliš. U sklopu inicijativa za odgovorno poslovanje, PPHE Hotel Group-a je formirala Zeleni tim koji promiče održivost u svim objektima. Ta inicijativa pomoći će nam u smanjenju emisije ugljičnog dioksida i količine otpada te pridonijeti očuvanju vode. 

Nabava

Ključno područje našeg utjecaja na okoliš i zajednicu u kojoj poslujemo je naš lanac nabave, odnosno dobra i usluge koje nabavljamo u zemljama u kojima poslujemo i van njih. Važno je da sve odluke o nabavi osiguraju da naši objekti dobivaju robu i usluge koje trebaju za učinkoviti rad i po korektnoj cijeni. Problemi s kojima se suočavamo u svojem lancu opskrbe neprestano se mijenjaju i razvijaju. Poboljšanje i jačanje naše aktivnosti nabave kako bismo osigurali pravilno razumijevanje i rješenje problema u svakoj našoj odluci o kupnji je kontinuirani proces. Naša strategija odgovornog poslovanja pomoći će nam identificirati i odrediti prioritete na koje ćemo se usredotočiti. PPHE Hotel Group-a razvija centralizirani e-sustav nabave, kako bi se osiguralo učinkovito upravljanje aktivnostima nabave u cijeloj PPHE Hotel Group-i, po principima održivog poslovanja.

Strateški partneri/dobavljači

Timski rad ključna je vrijednost i volimo surađivati s našim strateškim partnerima i dobavljačima. Nikada nam neće biti namjera odbiti strateške partnere i dobavljače jer predstavljaju ekološke ili društvene izazove već samo ako ih odbiju riješiti. Ako se pojave problemi, uvijek ćemo ih nastojati zajednički riješiti. 

Pristupamo certificarnju za Zeleni ključ, dobrovoljnu međunarodnu eko-oznaku u turizmu i ugostiteljstvu

Zeleni ključ je program certificiranja/nagrađivanja smještajnih kapaciteta sa svrhom povećanja svijesti vlasnika, osoblja i klijenata o potrebi zaštite okoliša i potrebi promicanja održivog razvoja. Svrha ovog programa je razvoj i upravljanje ekološkom markicom za smještajne kapacitete.

Program Zeleni ključ nastao je 1994. godine u Danskoj kao vlasništvo udruge HORESTA, a 2003. godine Generalna skupština Zaklade za odgoj i obrazovanje za okoliš izglasala je Zeleni ključ kao peti program Zaklade.

Program Zeleni ključ nastoji ostvariti 4 cilja:

 1. educirati vlasnika, osoblje, klijente te druge sudionike (dobavljače i dr.) o zaštiti okoliša i održivom razvoju,
 2. smanjiti utjecaj objekta (smještajnog kapaciteta) na okoliš,
 3. ostvariti ekonomsku dobit kao rezultat smanjenja potrošnje i
 4. osigurati marketinšku strategiju s ciljem promicanja objekta (smještajnog kapaciteta) i ekološke markice.

Kriteriji su podijeljeni u dvije kategorije:

 • imperativni – mora ih ispunjavati svaki hotel Zelenog ključa
 • preporučeni – dio bodovnog sustava.

Smještajni kapaciteti (objekti) moraju zadovoljiti određeni postotak preporučenih kriterija, ovisno o tome koliko godina su nagrađeni Zelenim ključem (ne odnosi se na prvu godinu provedbe programa). Zeleni ključ dodjeljuje se na razdoblje od 1 godine. Tijekom godine vrši se najmanje 1 inspekcijski obilazak objekta.

 Procedura kod dobivanja Zelenog ključa je slijedeća:

 • iskazivanje interesa od strane objekta,
 • popunjavanje prijavnog obrasca putem aplikacije za Zeleni ključ,
 • inspekcijski obilazak,
 • odluka Nacionalnog ocjenjivačkog suda za Zeleni ključ,
 • odluka Međunarodnog ocjenjivačkog suda za Zeleni ključ,
 • svečanost isticanja plakete i certifikata i podizanja zastave sa Zelenim ključem i
 • Zeleni ključ se dodjeljuje za razdoblje od godine dana, a kandidature su tijekom studenog i prosinca.

 Više informacija o Zelenom ključu dostupno je na web stranici: https://www.greenkey.global/