12 svibnja 2017

Društvena odgovornost

Kao jedna od vodećih hotelskih grupacija u srednjoj i istočnoj Europi, Grupacija je u potpunosti svjesna utjecaja koje naše aktivnosti i poslovanje imaju na okoliš i na društvene zajednice u kojima poslujemo. Stoga želimo preuzeti odgovornost i s našim doprinosom odigrati vodeću ulogu u stvaranju pozitivnih promjena kroz:

Upravljanje odgovornim poslovanjem u društvu Arena Hospitality Group

Arena Hospitality Group, kao jedno od hotelskih društava u Srednjoj i Istočnoj Europi, u potpunosti je svjesna utjecaja svojeg poslovanja na ljude, okoliš i zajednicu. Naša primarna aktivnost razvijanja, posjedovanja i upravljanja hotelima, turističkih naselja i kampova povećava razinu odgovornosti koju imamo prema našim gostima, zaposlenicima, partnerima, dioničarima i zajednici u kojoj poslujemo. Zauzvrat, oni povećavaju vrijednost naših odgovornih inicijativa i utjecaja kojeg imamo na okolinu.

Odgovorna poslovna strategija

Kao što je navedeno u našem Godišnjem izvješću za 2017. godinu, Grupa je odlučila sudjelovati u odgovornoj poslovnoj strategiji–Iskustvo odgovornog poslovanja – koja predstavlja nadogradnju aktivnosti iz domene društveno odgovornog poslovanja (DOP) koje su se provodile prethodnih godina, u cijeloj PPHE Hotel Grupi, uključujući Arena Hospitality Group kao Grupa, a sve s ciljem stvaranja dugoročno održivog i odgovornog poslovnog modela. Strategiju Iskustvo odgovornog poslovanja razvio je tim PPHE Hotel Grupe, a utemeljena je na vrijednostima te načinu svakodnevnog rada. Definirali smo odgovornu poslovnu misiju i četiri područja koja odražavaju ključne aktivnosti i utjecaje. Tim u Hrvatskoj, Njemačkoj i Mađarskoj kao dio PPHE Hotel Grupe uključeni su u implementaciju strategije. Tijekom 2018. godine poduzimali smo pozitivne korake za integraciju strategije Iskustvo odgovornog poslovanja u naš poslovni model i svakodnevno poslovanje. Navedeno je uključivalo postavljanje ciljeva za svako područje, od kojih se većina temelji na postojećim aktivnostima unutar naše Grupe, dok su drugi postavljeni kako bi predstavljali izazov za Grupu i uveli nova područja aktivnosti.

Naša misija u 2019. godini

Iznimno smo ponosni na napredak koji smo ostvarili u 2018. godini u provođenju strategije Iskustvo odgovornog poslovanja, međutim, svjesni smo kako se nalazimo na samom početku ovoga procesa i da nas čeka još dugačak put do ostvarenja naših ambicija koje imamo za ovu strategiju i našu jaču integraciju u PPHE Hotel Groupu. PPHE Hotel Groupa ima ambiciozan plan: „Naš je cilj u narednih 12 mjeseci kreirati digitalni alat za prikupljanje podataka koji će osigurati aktualnost i točnost prikupljenih podataka. Njegovim kreiranjem ćemo također postaviti standarde i postupke definiranja podataka i njihovih izvora, što će nam omogućiti dosljednost unutar PPHE Hotel Groupe, praćenje našeg napretka i naših uspjeha, te identifikaciju područja koja trebamo poboljšati. Nakon toga možemo zajedno raditi na postavljanju ciljeva i definiranju inicijativa na razini PPHE Hotel Groupe koje će nam pomoći u ostvarenju ciljeva strategije Iskustvo odgovornog poslovanja“. Grupa će u 2019. godini predano raditi na poboljšanju svih četiri područja strategije Iskustvo odgovornog poslovanja:

CSR

Kako bi mogli pratiti ostvarenje ciljeva, svaki uz sebe veže niz pokazatelja za praćenje i ocjenjivanje naših napora. Trenutačno radimo na internim sustavima i procesima kako bismo osigurali precizno izvještavanje, a o prvom skupu pokazatelja namjeravamo izvijestiti u 2019. godini. Društvo se obvezalo surađivati sa svojim većinskim dioničarom PPHE Hotel Group-om u usklađivanju svih sustava, ciljeva i pokazatelja. Navedeno predstavlja također cilj kojemu je i PPHE Hotel Group posvećena tijekom 2019. godine.

Inspiriramo goste

Gosti će uvijek biti primarni fokus svih aktivnosti Grupe. Kako je vidljivo iz ankete o materijalnosti, koju je u 2018. godini sprovela PPHE Hotel Group-a, kao najvažnije područje strategije Iskustvo odgovornog poslovanja naši su dionici označili „inspirirati goste“. U ovom dijelu usredotočujemo  se na provođenje odgovornih poslovnih aktivnosti s posebnim ciljem stvaranja vrijednih  uspomena kroz svakodnevno impresioniranje naših gostiju zanimljivom uslugom, kvalitetom proizvoda i primamljivim mjestima.

Ciljevi:

  • Poboljšati iskustvo gostiju
  • Osigurati budućnost za našu organizaciju
  • Osigurati zdravlje i dobrobit gostiju
  • Osigurati sigurnost gostiju

Iskustvo gostiju i osiguranje budućnosti

Jedan od naših primarnih ciljeva je prepoznati i stvoriti prilike te razviti objekte u našem portfelju kako bi ostvarili svoj puni potencijal. Predani smo ulaganjima u renoviranju i razvoju naših hotela, turističkih naselja i kampova. U posljednjih 12 mjeseci uložili smo 128,7 milijuna kuna u velike projekte renovacije. Povratne informacije naših gostiju pokazuju da oni cijene ta ulaganja. Prosječna ukupna ocjena koju dobivamo od gostiju iznosi 84,3.

Zdravlje i dobrobit

Brinemo da se naši proizvodi i usluge oglašavaju strogo u skladu sa zakonskim pravilima te etičkim i kulturalnim standardima. Poštujemo nacionalni Kodeks oglašavanja i tržišnog komuniciranja. Predani smo poštivanju primjenjivih propisa o zaštiti potrošača i provođenju prikladnih praksi prodaje, marketinga i informiranja u komunikaciji s našim klijentima. Zadovoljstvo klijenata i prigovori gostiju ključni su za razvoj naših brendova i usluga pa stoga primjenjujemo jasnu proceduru koja se bavi aktualnim pitanjima i direktno doprinosi načinu na koji unaprjeđujemo iskustvo gostiju. Navedeno osigurava stvaranje usluge koja je prilagođena našim gostima i uzima u obzir njihovo mišljenje.

Sigurnost

Grupi je sigurnost zaposlenika i klijenata ključna te je prioritet poslovanja. Prepoznajemo potrebu očuvanja zdravlja i sigurnosti naših zaposlenika dok su na poslu, kao i naših gostiju dok borave ili posjećuju neki od naših objekata, te poslujemo na način da zaposlenicima, gostima i javnosti pružamo sigurno i ugodno okruženje. Naša se politika sastoji od upravljanja našim aktivnostima na način da se izbjegnu svi nepotrebni i nedopustivi rizici za zdravlje i sigurnost te za neposrednu okolinu. Grupa ima izvrstan dosje iz zdravlja i sigurnosti jer je kultura sigurnosti duboko ukorijenjena u Grupi. Privatnost naših klijenata shvaćamo vrlo ozbiljno. Tijekom protekle godine revidirali smo naše sustave i politiku kako bismo osigurali usklađenost s GDPR regulativom. U tu smo svrhu utvrdili naše postojeće stanje obrade podatke i pokrenuli politiku za njihovu obradu u skladu s europskim zakonom. Imamo odgovornu osobu koja upravlja GPDR-om koja ima obvezu identifikacije odstupanja od propisanih procedura obrade podataka i vodi obuku za naše zaposlenike, koji omogućuje svaku zloporabu osobnih podataka te nam omogućuje da umanjimo i spriječimo daljnji rizik.

Ljudska prava

Grupa od svojih zaposlenika zahtjeva pravedno postupanje u ophođenju s kolegama, klijentima, dobavljačima i poslovnim partnerima. Tijekom 2013. godine uveli smo Etički kodeks koji se primjenjuje na sve zaposlenike Grupe. Grupa provodi povjerljivu zviždačku politiku, koja je također uvedena 2013. godine. Imamo politiku nulte tolerancije na mito i korupciju koja se proteže na cjelokupno poslovanje i transakcije u koje smo uključeni. Ona uključuje zabranu političkih donacija, davanja ili primanja neprikladnih darova i plaćanje kako bi se utjecalo na ishod poslovanja. Naša jasna politika i smjernice u ovom području redovito se revidiraju od strane PPHE Hotel Group-e. Svaki novi zaposlenik obavezan je pregledati i prihvatiti naš Etički kodeks i Pravila o darovima, što je u domeni odgovornosti odjela Ljudskih resursa.

Važno je da kao vlasnik i upravitelj hotela,turističkih naselja i kampova brinemo i dajemo pozitivan doprinos našoj lokalnoj zajednici i ljudima koji u njima žive, što činimo na nekoliko načina. Aktivno smo uključeni u nekoliko aktivnosti prikupljanja sredstava koji za cilj imaju poboljšanje života ljudi i okoliša. U lokalnoj zajednici u kojoj djelujemo angažiramo se i putem volontiranja, sklapanjem partnerstva na lokalnoj razini te sudjelovanjem u dobrotvornim akcijama. Neovisno o tome što je „Biti dio naše zajednice“ područje niže rangirano, svejedno smo mu snažno posvećeni te neprekidno revidiramo našu aktivnost u zajednici kao i humanitarnu djelatnost. Cilj nam je maksimalno pozitivan utjecaj na lokalnoj razini, ali i osigurati globalan odjek te pružiti potporu Grupi u ostvarenju ciljeva i obveza.

Ciljevi:

  • Imati više humanitarnih i volonterskih aktivnosti
  • Doprinijeti i ulagati u naše lokalne zajednice
  • Angažirati se u našim lokalnim zajednicama

Politika zaštite djece

Politika zaštite djece se odnosi na zajedničke vrijednosti, principe i uvjerenja na području  zaštite djece kojih se Arena Hospitality Group d.d. u svom poslovanju pridržava, a koja predstavljaju ista načela na kojima su utemeljene međunarodne konvencije o zaštiti djeteta. 

Ova politika predstavlja niz praktičnih pravila ponašanja i djelovanja koja će poduzeti svi  zaposlenici Arena Hospitality Group d.d. u pogledu zaštite djece te navodi oblike ponašanja koja se smatraju  poželjnima kao i ona koja su neprihvatljiva.

Humanitarne aktivnosti i volonterstvo

Društvo u Hrvatskoj je u posljednjih 12 mjeseci sponzoriralo Sa(n)jam knjige u Istri, važan kulturni festival knjiga i književnika, te je pokrovitelj nagrade Libar za vajk, koja se na festivalu dodjeljuje četvrtu godinu zaredom. Društvo je, u suradnji s gradom Pulom, i ove godine sponzorirala humanitarni Božićni gala koncert koji se tradicionalno održava u Istarskom narodnom kazalištu u Puli. Novac prikupljen od prodaje karata doniran je institucijama i potrebitim pojedincima s područja Pule ili okolice. Grupa je također podržala umjetničku izložbu za prikupljanje sredstava za Udrugu cerebralne paralize Istarske županije, donirala novi inkubator za Odjel za pedijatriju Opće bolnice Pula te podržala edukaciju fizioterapeuta u lokalnoj ustanovi za zdravstvenu njegu i fizikalnu terapiju Zlatne ruke. Društvo je već niz godina sponzorirala i sudjelovala u humanitarnom radu Kluba žena liječenih od karcinoma dojke Gea, s obzirom na strukturu zaposlenika koju većinom čine žene i, nažalost, nekoliko je onih koje trebaju pomoć Kluba. Ova udruga pruža medicinsku i psihološku potporu članovima, među kojima ima i naših zaposlenika ili bivših zaposlenika. U Njemačkoj je regionalni ured Društva organizirao dnevni izlet u Berlin za 50 djece iz Malteser Family Centrea Manna. Također, u sve hotele bila su postavljena božićna drvca za djecu Centra koja su bila okićena željama djece koje su zaposlenici pomogli ostvariti. Naposljetku, hotel Park Plaza Nurnberg je bio domaćin dobrotvornog buvljaka za djecu iz vrtića Lichtenhof Rummelsberger Diakonie.

Doprinosi i ulaganja

Osim financijskih doprinosa koje dajemo lokalnim zajednicama kroz dobrotvorne inicijative i prikupljanje sredstava, radimo i s nekoliko lokalnih organizacija na temelju beneficija. Ponosni smo što smo ove godine bili domaćin i podržali Međunarodni festival filmske glazbe i zvuka koji je održan u hotelu Park Plaza Histria u Puli. Festival promiče filmski zvuk i glazbu,

 kao i edukaciju, te svake godine nudi program koji se sastoji od predavanja, panel diskusija i radionica s međunarodnim gostima i glazbenim profesionalcima iz cijelog svijeta. Ove je godine po prvi puta u Hrvatskoj na festivalu dodijeljena Europska nagrada Camille za najbolje filmske skladatelje.

Uključenost u našu lokalnu zajednicu

Zapošljavanje osoba koje žive u blizini naših objekata osim što je dobro za okoliš, također podupire naš cilj da budemo djelom lokalnih zajednica u kojima poslujemo. U Njemačkoj je hotel art’otel cologne bio domaćin speed dating događaja na sajmu poslova održanom na stadionu Rhein-Energie u Kolnu i prisustvovao na nekoliko velikih sajmova poslova koje su organizirale nacionalne agencije za zapošljavanje u cijeloj zemlji. Također, kao primjer uključenosti u lokalnu zajednicu, možemo navesti suradnju s Međunarodnim sveučilištem primijenjenih znanosti Bad Honnef (IUBH) na otvaranju programa dvojnog obrazovanja. Hotel art’otel berlin mitte sudjelovao je u migrantskom projektu u Berlinu koji je za svrhu imao zapošljavanje migranata na nekoliko operativnih pozicija unutar hotela te općenito njihovu integraciju na tržište rada. I spomenuta suradnja sa Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli te Pravnim fakultetom u Rijeci.

Materijalnost u 2019. godini

Tijekom ljeta 2018. godine, PPHE Hotel Group provela je i sveobuhvatnu online anketu o materijalnosti s više od četiri tisuće ključnih dionika. Rezultate ankete koristili su za određivanje prioriteta u aktivnostima unutar Grupe i pokazatelja na koje će se najprije usredotočiti. Ovaj izvještaj usredotočen je na napredak u svakom od četiri područja unutar posljednjih 12 mjeseci. Tamo gdje je to bilo moguće, naglašeni su ključni podaci i brojke koje ključni dionici smatraju važnima i koje su također bitne za uspjeh poslovanja. Kako bismo zaista bili odgovorni, od PPHE Hotel Group-e i naše Grupe, traži se da budemo osjetljivi na stavove naših dionika i potrebe globalnog okruženja koji se neprestano mijenja.

Priznavanje i certificiranje

Dok razvijamo našu novu odgovornu poslovnu strategiju, važno nam je znati ispunjavaju li aktivnosti koje trenutačno provodimo zadane ciljeve zbog čega iznimno akreditaciju od strane treće strane. Nekoliko naših hotela surađivalo je s nadležnim tijelima za društveno odgovorno poslovanje i dobilo nekoliko potrebnih akreditacija. Nastavit ćemo revidirati slične inicijative za sve naše hotele.

CSR

1. Godišnje-izvješće-2018 56 - 67.str

2. Godisnje-izvjesce-2019 56 - 69. str