4 travnja 2017

Major shareholders

1

DVADESET OSAM D.O.O.  (a member of the PPHE Hotel Group)

51.97%

2

OTP BANKA D.D./ AZ OMF kategorije B

9.73%

3

ADDIKO BANK d.d. / PBZ CO OMF-kategorije B

9.13%

4

OTP BANKA D.D./ ERSTE PLAVI OMF kategorije B

6.18%

5

PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D./SKRBNIČKI ZBIRNI RAČUN KLIJENTA

3.97%